EM

[EM] Gif....

posted on 07 Aug 2011 00:53 by orb01 in EM, illust
 
 
 
 
 
 
 
 
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อันนี้จริง ๆ แล้วทำไว้สักพักแล้ว..
 
 
 สักพักใหญ่ๆเลยละ.. 
 
 แต่ที่เอามาอัพเพราะว่า...
 
 มันมีภาพ Gif. อีกอัน..
 
 ที่ไม่สามารถจะเผยแพร่ได้ง่ายๆ...
 
 เลยเอาอันนี้มาบังหน้า..
 
 เอะ..
 
 มันอยู่ในเอ็นทรี่นี้แหละ..
 
 ขอให้ทุกคนขวนขวายกันหาหน่อยนะ..
 
 เพราะฉันค่อนข้างภูมิใจ..
 
 ดีแ้ล้วหรอวะ..
 
 ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูที่อีโมซี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลิ้งค์ภาพ Gif ที่ 2 นั้นผ่านไปแล้ว.......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขอให้ทุกท่านโชคดี
 
 
 
 
 
 
 
/หื่นหลังทำงานเสร็จชัดๆ..